20 de desembre de 2016

COPROES

RIFA DE LA CISTELLA 
El dia 22 de desembre pel matí al centre Cívic, i en acabar les actuacions de Nadal dels alumnes, es farà la rifa d'aquesta magnífica cistella.
Moltes gràcies a tothom que ha col·laborat,aportant els diferents productes de manera desinteressada.