30 de juny de 2015

Projecte Plurilingüe del Centre

Per tal de treballar el plurilingüisme a l'escola, hem seqüenciat les activitats en els següents blocs: 

- Comprensió i expressió oral
- Comprensió i expressió escrita
- Lèxic
- Valors

A banda del treball específic de la tipologia textual de la cançó, a l’escola s'han seguit unes pautes de treball per tal de donar efectivitat a aquest projecte plurilingüe i afavorir la comunicació oral en les diferents llengües. Conseqüentment, cada setmana, segons el calendari marcat en el projecte, els alumnes i mestres ens comunicavem en la llengua que pertocava per tal de realitzar les següents rutines:
  • Salutacions i comiats durant el matí o la tarda.
  • Anomenar o escriure la data a la pissarra.
  • Demanar permís per anar al servei.
Aquí us deixem l'enllaç per tal de poder veure algunes de les activitats que hem realitzat durant el curs.